SOCIALINIAI TINKLAI

   

SKAITLIUKAI

web trackerNARŠYMUIAKADEMIJA

Pradžia
Apie mus
Naujokams
Nuorodos
Vadovybė
TOP 10
Reitingai
Fondas
Parašai
Geradariai
Kontaktai
Reklama
Auka Akademijai
. . . . . . . . . . . . . . .
FAKULTETAI

Slifer'ių
Ra
Obelisk'ų
Slaptas
. . . . . . . . . . . . . . .
VEIKLA

Klubai
Biblioteka
Žurnalas The Duelist
Kaladžių Aruodas
Mokymo programa
Turnyrai
Ordinai
Konkursai
Egzaminų Centras
. . . . . . . . . . . . . . .
BENDRAUKIME

Senasis Forumas
Naujasis Forumas
Skype
Paplepėk
. . . . . . . . . . . . . . .
LAISVALAIKIS

Kinas
Manga GX
Kortų Galerija
Darbastaliai
Fanų piešiniai
Siuntiniai
. . . . . . . . . . . . . . .
SVARBU

1. PRIĖMIMAS VIII
2. Turnyrai
. . . . . . . . . . . . . . .

Apie musYu-Gi-Oh Virtuali Akademija.
Įsteigta 2007.06.12

Sveiki atvykę į mūsų Akademiją!

MISIJA- sukurti vieningą Yu-Gi-Oh bendruomenę Lietuvoje. Supažindinti su šio žaidimo kultūra.

VIZIJA - atvira, skatinanti įsitraukimą, edukacinė Virtuali Akademija, aktyviai dalyvaujanti tiek virtualiame, tiek realiame Yu-Gi-Oh gyvenime.

AKADEMIKŲ KOMPETENCIJOS ( patirtis, įgūdžiai, žinios ir gebėjimai ):

Didelę patirtį turintys virtualių turnyrų organizatoriai, kurie jau pravedę daugiau kaip 200 įvairiausių turnyrų: Joey, KCVD, J_PROJECT, Dueling Network, YGOPro. Tai vienintelė profesionaliai rengiamų Yu-Gi-Oh turnyrų erdvė visame internete.

Nemenką žaidimo patirtį virtualioje erdvėje sukaupę Akademikai yra suburti į Akademijos Komandą, kuri reprezentuoja Virtualią Akademiją realiuose turnyruose.

Suburta iš gabiausiųjų, bendruomenei atsidavusi Akademijos Vadovybės Komanda, kurios kiekvienas narys specializuojasi skirtingose srityse, tokiu būdu kurdami vertę visai Akademijai bei prisidėdėdami prie visos bendruomenės poreikių:

     Genialūs žaidimo strategai, kurie ne kartą yra užėmę aukštas vietas Realiuose     Turnyruose. Jie yra pavyzdys visiems aukštumų siekiantiems naujokams.

     Vadovybės nariai, turintys meninių gebėjimų, juos pritaiko tiek Akademijoje, tiek už jos     ribų. Apipavidalinimo bei spausdintinės medžiagos kūrimas reprezentaciniais tikslais: diplomai,     plakatai, parašai ir kita.

     Vienas iš Akademijos Vadovybės narių - J_BYYX specializuojasi Yu-Gi-Oh žaidimų     tobulinime ir kūrime. Išleisti Joey The Passion New Generation 2009 bei 2010 m.     patobulinimai, sukurtas J_PROJECT realybės simuliatorius. Žaidimų versijos plinta visame     pasaulyje. Taip pat savo programavimo gebėjimus pritaiko Akademijos veikloje (Egzaminų     Centras, žurnalas The Duelist ir kita). Dirba prie pilnai automatizuoto Yu-Gi-Oh žaidimo -     YGOPro, kuris pakeis Virtualų žaidimą internete.

Studentai savo praktiniais gebėjimais pasidalina, kurdami originalų turinį. Esame sukaupę didžiausią informacijos lietuvių kalba apie Yu-Gi-Oh kiekį visame internete - Biblioteka.

Didžiulė daugiau kaip 2 m. patirtis ruošiant Yu-Gi-Oh renginių fotoreportažus. Akademija yra vienintelė vieta, kur galima rasti išsamiausią informaciją apie įvykusius didžiausius realius turnyrus - Renginiai.

TIKSLAS

Virtualios Akademijos projektas skirtas paskatinti ir palengvinti domėjimąsi Yu-Gi-Oh žaidimu, sudarant visas sąlygas kokybiškam laisvalaikio praleidimo būdui.

UŽDAVINIAI

Jaukios erdvės sukūrimas, kuri vieytų anime ir mangų mėgėjus (GX, 5 D's, Zexal), žaidžiančius Online ir realybėje, kortų kolekcionierius bei šio žaidimo entuziastus, kurie save išreiškia kurdami kortas, darbastalius, video, rašydami, piešdami ar kt.

Spalvingos bendraminčių bendruomenės subūrimas, kurioje visi gali bendrauti pagal savo pomėgius: rengiami virtualūs turnyrai, organizuojami konkursai, supažindinama su karščiausiomis žaidimo naujienomis, aptariamos strategijos, mokoma įvairių gudrybių.

Tobulinti Akademikų žaidimo įgūdžius, kelti profesionalumo lygį, lavinti fantaziją ir kūrybiškumą, padedant atrasti savo unikalų žaidimo stilių.

AKADEMIJOS STRUKTŪROS SCHEMA

Akademijai vadovauja Rektorius: M-zidinys, kuriam tiesiogiai pavaldi Vadovybė, kurią sudaro Turnyrų Organizatoriai, Dėstytojai bei Fakultetų Dekanai. Akademijoje yra keturi Fakultetai: Raudonųjų Slifer'ių (pradedantiesiems), Geltonųjų Ra (pažengusiems), Mėlynųjų Obelisk'ų (profesionalams) bei Slaptas Fakultetas (studentams surinkusiems +600 taškų), kuris veikia kaip nepriklausomas patariamasis organas. Fakultetų Dekanai prižiūri ir tvarko savo fakultetų vidaus reikalus. Kiti vadovybės nariai specializuojasi turnyrų organizavime, dėstytojavime, egzaminavime ir kitų Akademijos reikalų tvarkyme.

BENDROJO STOJIMO TVARKA

Norint įstoti į Akademiją, reikia užpildyti specialią stojimo anketą ( ANKETA VIII ). Detalesnę informaciją rasite parsisiuntę anketą. Stojantieji pirmiausia bus priimti į Akademijos Stojančiųjų Kandidatų Sąrašus, kurie yra skelbiami Forume. Dėl perkėlimo į Slifer'ių fakultetą, įvertinęs stojančiojo aktyvumą, sprendžia šio fakulteto Dekanas. Kandidatas laikomas aktyviu jei dalyvauja virtualiuose turnyruose ar konkursuose, forumo diskusijose, laiko privalomą Egzaminų sesiją ar dalyvauja kitoje Akademijos veikloje. Į Ra ir Obelisk'ų Fakultetus galima patekti tik sėkmingai išlaikius privalomą Egzaminų Sesiją arba Stojimo Egzaminą.

STUDIJŲ TVARKA

Akademijos studentai, pagal Egzamino rezultatus, yra suskirstyti į tris Fakultetus. Visi renka Akademijos reputacijos taškus, kuriuos gali gauti už dalyvavimą virtualiuose turnyruose, konkursuose, kuriant vertingą turinį, prisidedant prie vystomos veiklos ar už kitus gerus darbus Yu-Gi-Oh bendruomenei. Šie taškai yra kiekvieno studento prestižo indikatorius, parodantis jo aktyvumą, svarbą ir atsidavimą Akademijai. Taškai suteikia tam tikras nuolaidas laikant Egzaminus bei surinkus +600 taškų, studentai yra perkeliami į ketvirtąjį Slaptą fakultetą ir užima garbingą vietą Akademijos Taryboje.

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Yu-Gi-Oh Virtuali Akademija yra įsteigusi Kortų Fondą, kuris yra sukurtas iš Yu-Gi-Oh bendruomenės laisvanoriškai paaukotų kortų. Šias kortas gali laimėti visi virtualių turnyrų, konkursų nugalėtojai ar Akademijos naujokai, kurie aktyviai dalyvauja vystomoje veikloje. Išsirinktos laimėtos kortos yra nemokamai išsiunčiamos nurodytu pašto adresu. Tai puiki galimybė tiems žaidėjams, kurie neturi arba nėra galimybės įsigyti originalių Yu-Gi-Oh kortų ir nori pradėti žaisti realybėje. Taip pat siūlome paramą kortomis visiems mažesnių miestų ar naujai susikūrusiems Yu-Gi-Oh klubams.

GAUTI APDOVANOJIMAI

Mūsų veikla įvertinta Yu-Gi-Oh bendruomenės. Noriu padėkoti visiems Vadovybės nariams bei aktyviems Akademikams, kurie padėjo vystyti veiklą pastaruosius 4.5 metus. Garbės Lenta.

Žaisk.lt 2010 m. forumiečio rinkimų metu, Akademijos Komandai skirta metų Team'o nominacija. Kiti Komandos nariai: Shans ir Tadidas atitinkamai gavo geriausiojo naujoko bei žaidėjo nominacijas.

Summer Cup 2011 turnyro organizatoriaus Vykinto diplomas, balsavimo keliu, įteiktas Akademijos Rektoriui už nuopelnus plėtojant Yu-Gi-Oh žaidimą Lietuvoje.

Daugiau Informacijos apie Akademijos taisykles galite rasti Taisyklių skiltyje.

Rektorius M-zidinys